Bajkopisarstwo

Bajkopisarstwo, czyli retoryka młodego człowieka
Wspólnie z uczestnikami:

  • dowiemy się, kim jest retor?
  • poznamy wartość języka w codziennej komunikacji
  • zamienimy „nazywanie” na „opowiadanie”
  • dowiemy się co zrobić, aby być zrozumianym przez innych?
  • nauczymy się budować pełną wypowiedź
  • „z uśmiechem” rozgrzejemy aparat mowy
  • dowiemy się, dlaczego sms jest zbyt krótki?
  • przekonamy się, dlaczego należy dbać o bogate, zróżnicowane słownictwo?
  • poznamy tajniki wypowiedzi dziennikarskiej

Sugerowany wiek uczestników 6-14 lat