Wspieramy fundację Chcę być kimś i projekt CEMS Chance!

 

Każdy, kto do 16. maja 2017r. zakupi książkę Chcę być kimś!  w naszym sklepie, przyczyni się do przekazania drugiego egzemplarza fundacji Chcę być kimś dla młodzieży, biorącej udział w projekcie CEMS CHANCE.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas III gimnazjum oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu pomoc młodym ludziom w podjęciu decyzji edukacyjnych i zaplanowaniu swojej przyszłości. Celem jest wzbudzenie w młodych chęci do nauki i wytrwałej pracy, a także do rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Uczestnicy, mający z różnych przyczyn utrudniony start w dorosłe życie, często nie są świadomi szans, jakie daje im los. Cykl warsztatów i różnych aktywności zmierza do tego, aby nauczyć się te szanse dostrzegać i w pełni wykorzystywać.

ZAINSPIRUJMY ICH RAZEM, BO KAŻDY MA PRAWO ODNIEŚĆ SUKCES.